CSR Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niet alleen ons logo is groen CSR Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Niet alleen ons logo is groen

Onze milieubeloften

Het is niet alleen het logo dat groen is. Bij GA zetten we ons in voor milieuvriendelijke productie en minimale impact op het milieu. Daarom hebben we onszelf deze 10 milieuverbintenissen opgelegd.

Toekomstige generaties 1. TOEKOMSTIGE GENERATIES GA zal trachten te voorzien in de behoeften van het heden door onze impact op ons milieu te minimaliseren, om het vermogen van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen.
Niet om te vervuilen 2. NIET TE VERVUILEN We zullen het vrijkomen van verontreinigende stoffen die schade kunnen toebrengen aan ons land, water, lucht of de gezondheid van onze buren tot een minimum beperken en ernaar streven om deze te elimineren. Duurzaam gebruik van hulpbronnen 3. DUURZAAM GEBRUIK VAN MIDDELEN We zullen duurzaam gebruik maken van alle hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, te weten het water dat op onze site valt, organisch afval dat wordt geproduceerd tijdens onze on-site processen, de bodems van onze boerderijen en de natuurlijke grondstoffen die we in onze producten gebruiken.

We zullen niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen behouden en verminderen door efficiënt gebruik en zorgvuldige planning. GA zal zijn lokale ecologie blijven behouden en verbeteren. We zullen onze natuurhabitats beschermen en de biodiversiteit van ons land behouden.
Weggooien van afval 4. VERWIJDERING VAN AFVAL We zullen de vorming van afval tot een minimum beperken en waar mogelijk zullen we alle mogelijke materialen verminderen, hergebruiken, recyclen en terugwinnen, en proberen te voorkomen dat ze naar de vuilnisbelt gaan. Efficiënt gebruik van energie 5. EFFICIËNT ENERGIEGEBRUIK We zullen er alles aan doen en investeren om milieuveilige en duurzame energiebronnen te gebruiken terwijl we op weg zijn naar een koolstofvrije energietoekomst.

We zullen alle mogelijke beschikbare energie verminderen, terugwinnen en hergebruiken om de energie-efficiëntie en energiebesparing van onze activiteiten te maximaliseren.
Gezondheid van onze collega's 6. GEZONDHEID VAN ONZE COLLEGA'S EN ONZE GEMEENSCHAPPEN We zullen de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor al onze collega's en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn tot een minimum beperken om eventuele overlast door lawaai, geur, stof of licht tot een minimum te beperken. Veiligheid van onze producten 7. VEILIGHEID VAN ONZE PRODUCTEN We zullen ervoor zorgen dat alle producten die we verkopen, veilig zijn voor de eigenaren en hun huisdieren, die ons voedsel consumeren. Prestaties en controle 8. PRESTATIES EN AUDIT We zullen een jaarlijkse zelfevaluatie uitvoeren en openbaar maken van onze voortgang bij de uitvoering van deze toezeggingen, door onze milieuprestaties te rapporteren in termen van energieverbruik, water- en afvalterugwinning en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de bouwvergunningen en milieuvergunningen die van toepassing zijn op onze locaties. mededeling 9. COMMUNICATIE All at GA zal gezamenlijk over alle afdelingen en met onze Partner Brands heen werken om er stap voor stap voor te zorgen dat onze toezeggingen worden bereikt. We zullen doelen stellen waaraan we samen kunnen werken. We zullen onze Partner Brands en onze collega's informeren over onze vorderingen en hoe we kunnen blijven werken aan een duurzame toekomst. Perfectie 10. PERFECTIE Perfectie is niet mogelijk, maar wel definieerbare vooruitgang. Samen kunnen GA en haar partnermerken het verschil maken en ervoor zorgen dat we een duurzame toekomst hebben voor de komende generaties.

Winnaar BIBAs Green Business Award 2019

De BIBAS zijn "Be Inspired Business Awards Lancashire". Ze zijn het grootste en langstlopende bedrijfsprijsprogramma in Lancashire.

Met veel genoegen kan ik melden dat GA Pet Food Partners de BIBAS-awards 2019 voor de Groene Onderneming van het Jaar heeft gewonnen. Dit was vanwege de belangrijke afvalwaterbehandeling, geurreductie, recycling, energie-efficiëntie en ecologisch werk waaraan het team en alle collega's bij GA bijdragen om een ​​minimale impact op ons milieu te hebben. Dit werd bereikt door onze collega's die afval in de juiste bakken stopten voor de uitvoering van de afvalwaterzuiveringsinstallaties, evenals de toezeggingen van GA voor toekomstige waterrecycling, energieopwekking, nul afval naar stortplaatsen tegen 2025 en nul koolstofemissies tegen 2050.

David Colgan

Milieu- en energiemanager

18,000 bomen en struiken geplant

We hebben alleen al in 18,000 tot 2016 2020 bomen en struiken op onze site geplant. We hebben ook de rivieroevergebieden rondom de site verbeterd en waterrijke gebieden gecreëerd om de biodiversiteit, ecologie en dieren in het wild te vergroten. Daarnaast hebben we tal van vleermuis- en vogelboxen geïmplementeerd.

We recyclen en hergebruiken al ons water ter plaatse via onze twee afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Onze recyclingfabriek op locatie werkt nauwgezet om karton, plastic, metaal, papier en alle andere recyclebare materialen te scheiden. Tegenwoordig wordt 98% van al het afval dat ter plaatse wordt geproduceerd, gerecycled. Morgen gaan we voor 100%.

We hebben £ 9 miljoen geïnvesteerd in ons state-of-the-art geurverwijderingssysteem, wat heeft geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van alle geuren. Dit wordt bereikt met onze vijf grote biobedden die de lucht schoon schrobben voordat deze weer in de atmosfeer wordt afgegeven.

Community Engagement

Er is een partnerschap tot stand gebracht tussen GA en Bretherton Endowed C van E Primary School om te investeren in de lokale gemeenschap en educatieve locatiebezoeken te verzorgen, waarbij leerlingen onlangs de locatie bezochten op een 'petfood design day'. GA schonk 100 zakken diervoeding voor leerlingen om de verpakking en etikettering te ontwerpen. Er zijn ook milieu-locatiebezoeken afgelegd waarbij leerlingen leerden hoe GA duurzaam opereert om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. Nauw samenwerken met Bretherton Endowed C van E Primary School en andere scholen in de omgeving was een geweldige kans voor GA om in contact te komen met de lokale gemeenschap.

Amy Mee, HR-manager, ontmoette basisschoolleerlingen op Bretherton C of E Primary School, waar ze een workshop en wedstrijd hield voor de leerlingen om hun eigen zak met voer voor huisdieren te ontwerpen, en ze vervolgens meenam op een rondleiding door onze productiefaciliteiten op Plocks Farm .

Amy Mee, HR-manager, ontmoette basisschoolleerlingen op Bretherton C of E Primary School, waar ze een workshop en wedstrijd hield voor de leerlingen om hun eigen zak met voer voor huisdieren te ontwerpen, en ze vervolgens meenam op een rondleiding door onze productiefaciliteiten op Plocks Farm .

Naast onze lokale gemeenschap zijn we er trots op lokale en nationale liefdadigheidsinstellingen te sponsoren, zoals Cancer Research UK, Macmillan Cancer Support en Derian House Children's Hospice.