Pet Food Back Labels - Uitgelegd - GA Pet Food Partners

Waarom zijn etiketten op de achterkant van diervoeding belangrijk?

Het voornaamste doel van etiketten voor diervoeding is om duidelijke, nauwkeurige en eerlijke informatie over een product te geven die het koopgedrag van de koper kan vergemakkelijken. De informatie op de achterkant van de verpakking bevat meestal veel van de informatie die wettelijk vereist is en kan meer details geven over de voedingswaarde en waarde van het product. De onderstaande informatie is bedoeld om elk aspect dat vereist is op de verpakking van diervoeding in detail uit te leggen, zoals bepaald door Verordening (EG) nr. 767/2009 en de FEDIAF Code of Good Labelling Practice (2018).

Traceerbaarheidsinformatie

Het is een vereiste dat het batchnummer van het product en het erkenningsnummer van het productiebedrijf op de verpakking worden afgedrukt voor traceerbaarheidsdoeleinden. Als deze informatie niet op het etiket staat, kan een vermelding worden gegeven om aan te geven waar deze informatie te vinden is, zoals 'Voor de batchgegevens, de houdbaarheidsdatum en het registratienummer van de fabrikant zie achterkant van de verpakking of iets dergelijks.

Met het registratienummer van de fabrikant kan de locatie worden geïdentificeerd waar het product is geproduceerd. Verordening (EG) nr. 183/2005 vereist dat exploitanten van diervoederbedrijven ervoor zorgen dat de inrichtingen onder hun controle voldoen aan de regelgeving en zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. Dit wordt aangetoond door het registratienummer van de fabrikant dat op de verpakking aanwezig is en dat aan de oprichting door de autoriteiten. De batchgegevens geven de exploitant van het diervoederbedrijf toegang tot informatie over wanneer het product is geproduceerd, op welk tijdstip en wanneer het is verpakt. Dit kan met name handig zijn bij het onderzoeken van eventuele problemen.

Zakelijk adres en contactgegevens

Verordening 767/2009, Art. 15 (b) vermeldt het adres van de exploitant van het diervoederbedrijf die verantwoordelijk is voor het product en hoe met hen contact kan worden opgenomen voor meer informatie moet op de verpakking worden afgedrukt. Dit kan een gratis telefoonnummer zijn, een website of een speciale klantenservice/e-mailadres.

claims

Meer informatie die nodig is om claims op de voorkant van de verpakking te staven, is te vinden op de achterkant van de verpakking. Meer informatie over de onderbouwing van claims vindt u in ons eerdere artikel: Voedselverpakkingen voor huisdieren: claims en etikettering - wat kan ik zeggen?

Referenties

1. FEDIAF. (2018) FEDIAF-code voor goede etiketteringspraktijken voor voedsel voor huisdieren. https://fediaf.org/images/FEDIAF_labeling_code_2019_onlineOctober2019.pdf

2. VERORDENING (EG) Nr. 767/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van diervoeders https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF

3. VERORDENING (EG) Nr. 183/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne https://www.legislation.gov.uk/eur/2005/183/article/10#

Terug naar het kenniscentrum

Sophie Parkinson

GA Pet Food Partners Expert in dierenvoedingclaims

Sofia is GA Pet Food Partners Pet Food Claims Expert en is betrokken bij het controleren van claims van partners, ervoor zorgen dat hun etiketten en marketingmateriaal voldoen aan de regelgeving, en het onderzoeken van nieuwe en opwindende grondstoffen. Sophia heeft een bachelordiploma in voedingswetenschappen, waar ze een sterke interesse ontwikkelde in claims en etiketteringsregulering. Heeft kort in de Human Food-industrie gewerkt voordat ze in 2020 bij GA kwam. In haar vrije tijd kookt ze graag en maakt ze graag lange wandelingen met haar dwergschnauzer, Dexter.

U kunt ook van houden ...

Artikel geschreven door Sophia Parkinson