Energiebehoefte van puppy's - GA Pet Food Partners

Rennen voor puppy's - Energiebehoefte

Het verstrekken van de juiste hoeveelheid voedsel om aan de energiebehoefte van een puppy te voldoen, is belangrijk om een ​​gezonde groeisnelheid te garanderen en puppy's met ondergewicht of overgewicht te voorkomen.

De hoeveelheden voer in de voedingsgidsen voor puppy's worden berekend op basis van de hoeveelheid energie (calorieën) die een puppy nodig heeft en het caloriegehalte van het voer. Dit artikel vat de bevindingen samen van verschillende onderzoeken die nieuwe informatie opleveren over de energiebehoefte van puppy's, die GA heeft gebruikt om hun puppyvoedingsgidsen te herzien en te herzien.

Energiebehoefte van puppy's

Momenteel is de onderstaande vergelijking, zoals uiteengezet in de National Research Council (NRC, 20061), wordt veel gebruikt voor het schatten van de energiebehoefte van puppy's:

MER (Kcal) = 130 x werkelijk BW0.75 x 3.2 x (e-0.87 x (werkelijk zwart-wit/verwacht volwassen zwart-wit) - 0.1)

waarbij BW = lichaamsgewicht (in kg) en e = basis natuurlijke log (2.718).

In de afgelopen jaren is echter uit een aantal onderzoeken, zoals hieronder beschreven, gebleken dat de met deze vergelijking berekende energiebehoefte niet overeenkwam met de werkelijke energie-inname van puppy's die werden gevoerd om tijdens de groei een ideale lichaamsconditiescore te behouden. De onderzoeken geven aan dat puppy's van verschillende rassen (groottes) verschillende energiebehoeften hebben en hiermee wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande vergelijking.

Dobenecker en collega's2 rapporteerde voor het eerst een verschil in de energie-inname van beagle-puppy's (middelgrote rassen) in vergelijking met Foxhound-Boxer-Ingelheim-Labrador-kruisingpuppy's (grote rassen) die nodig zijn om de puppy's te laten groeien in overeenstemming met de aanbevolen gewichtscurve voor elk ras. Bovendien was de energie-inname van beide rassen aanzienlijk lager dan berekend door de NRC-vergelijking.

Labrador Puppies in het gras

Verdere verschillen in energiebehoefte tussen puppy's van verschillende rassen zijn gemeld. De energie-inname van zowel dwergschnauzer (middelgroot) als yorkshire terrier-puppy's (speelgoed/klein) was significant lager dan die van Labrador-puppy's (groot) in de periode tot 29 weken oud3.

In vergelijking met de energiebehoefte berekend met behulp van de NRC-vergelijking, bleek de werkelijke energie-inname van Labrador-puppy's vrij dicht bij elkaar te liggen4. Daarentegen overschatte de NRC-vergelijking de energiebehoefte van dwergschnauzer-puppy's tussen 8 en 15 weken aanzienlijk3, Yorkshire terrier-puppy's tussen 10 – 20 weken4 en Norfolk Terriër-pups (klein) tussen 10 en 52 weken5.

In een onderzoek bij puppy's in privébezit (in plaats van onderzoek naar koloniehonden in de bovenstaande onderzoeken) met een breed scala aan rassen en maten, werd ook gemeld dat de NRC-vergelijking de neiging had om de energie bij puppy's hieronder te overschatten, met ongeveer 20%. zes maanden oud6. Uit deze studie bleek ook dat de energie-inname significant toenam naarmate het verwachte volwassen lichaamsgewicht toenam en significant afnam naarmate puppy's ouder werden.

Samen geven al deze onderzoeken aan dat de NRC-vergelijking niet ideaal is voor het berekenen van de energiebehoefte van puppy's, aangezien dit voor veel rassen/maten er waarschijnlijk toe zou leiden dat puppy's meer voer krijgen dan nodig is. Overvoeding kan leiden tot een snellere groei, wat de ontwikkeling van het skelet kan schaden, vooral bij puppy's van grote rassen. Het kan ook leiden tot overmatige gewichtstoename/obesitas, wat gepaard gaat met nadelige effecten op de gezondheid en levensduur van honden.

Energiebehoefte van puppy's van verschillende groottes/rassen

Veel van de bovenstaande onderzoeken hebben aanbevolen dat de NRC-vergelijking moet worden herzien of dat er rasspecifieke vergelijkingen moeten worden ontwikkeld voor het schatten van de energiebehoefte van puppy's. Hoewel rasspecifieke vergelijkingen misschien nog ver weg zijn, heeft het team van veterinaire voedingsdeskundigen dat de gegevens verzamelde en analyseerde die tijdens de groei van veel rassen/maten van particuliere puppy's waren verzameld, enkele aanbevelingen gedaan voor de energie-inname van puppy's met verschillende verwachte volwassen lichaamsgewichten en leeftijdscategorieën6.

Ze vonden ook een lineaire relatie tussen gerealiseerde groei (werkelijke BW/verwachte volwassen BW) en metaboliseerbare energie (ME) opname per kg LG0.75. Op basis hiervan ontwikkelden ze een vergelijking om de energie-inname te berekenen voor puppy's die volgens de aanbevelingen zijn gekweekt6.

ME-inname (MJ) = (1.063 – 0.565 x [werkelijke BW/verwachte volwassen BW]) x werkelijke BW0.75

waarbij BW = lichaamsgewicht (in kg).

Herziene voedingsgidsen voor puppy's

Als een verantwoordelijke fabrikant van huisdiervoeding zullen we informatie en gegevens over verschillen in energiebehoefte tussen puppy's met verschillende verwachte volwassen lichaamsgewichten blijven gebruiken, zoals benadrukt in de bovengenoemde onderzoeken, om voedingsgidsen voor puppyproducten bij te werken die eigenaren kunnen volgen. Dit zou op zijn beurt moeten bijdragen aan een gezonde groeisnelheid en het risico op puppy's met ondergewicht of overgewicht moeten beperken.

Het is ook belangrijk op te merken dat zelfs als de voedingsgidsen worden verbeterd op basis van deze laatste onderzoeksresultaten, de voorgestelde hoeveelheden voedsel niet absoluut definitief zijn. Ze kunnen als uitgangspunt worden gebruikt en indien nodig worden aangepast – bijvoorbeeld iets verhoogd als de pup niet aankomt of iets verlaagd als de pup in korte tijd veel aankomt.

Referenties

1. Nationale Onderzoeksraad. (2006) Voedingsbehoeften van honden en katten. National Academies Press: Washington, DC, VS.

2. Dobenecker, B., Endres, V. & Kienzle, E. (2013) Energiebehoefte van puppy's van twee verschillende rassen voor een ideale groei vanaf het spenen tot een leeftijd van 28 weken. J Anim Physiol Anim Nutr, 97, 190-196.

3. Alexander, J., Colyer, A., & Morris, P. (2017). Energiebehoefte voor groei in de Yorkshire Terriër. J Nutr Sci, 6, E26. doi:10.1017/jns.2017.26

4. Brenten, T., Morris, PJ, Salt, C., Raila, J., Kohn, B., Brunnberg, L., Schweigert, FJ & Zentek, J. (2014) Energie-inname, groeisnelheid en lichaamssamenstelling van jonge Labrador retrievers en miniatuur Schnauzers die verschillende voedingsniveaus van vitamine A kregen. Br J Nutr, 111, 2104-2111.

5. Bradley, S., Alexander, J., Haydock, R., Bakke, AM & Watson, P. (2021) Energiebehoefte voor groei in de Norfolk Terriër. Dieren 11 (5), 1380. https://doi.org/10.3390/ani11051380

6. Klein, C., Thes, M., Böswald, LF & Kienzle, E. (2019) Metaboliseerbare energie-inname en groei van opgroeiende honden in privébezit in vergelijking met officiële aanbevelingen over de groeicurve en energievoorziening. J Anim Phsiol Anim Nutr, 103, 1952-1958.

Terug naar het kenniscentrum

Dr. Adrian Hewson-Hughes

Adviseur voeding, voedselveiligheid en innovatie

Adrian studeerde af aan de Universiteit van Sunderland met een BSc (Hons) in farmacologie en ging daarna werken in een Multiple Sclerosis-laboratorium aan het Institute of Neurology, University College London, waar hij een doctoraat behaalde. Na nog enkele jaren als 'postdoc' in de academische wereld aan de Universiteiten van Cambridge en Nottingham, trad hij in dienst bij Mars Petcare en werkte hij 14 jaar in R&D bij het Waltham Center for Pet Nutrition. Adrian leidde verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van smakelijkheid, voedingsgedrag, voeding en metabolisme bij zowel katten als honden, resulterend in wetenschappelijke publicaties, presentaties en productinnovaties. In oktober 2018 trad Adrian toe tot GA, opgewonden door de mogelijkheid om de voortdurende innovatie en investeringen te ondersteunen waar GA zich voor inzet, om producten van de hoogste kwaliteit aan onze partners en onze huisdieren te bieden.

U kunt ook van houden ...

Artikel geschreven door Dr. Adrian Hewson-Hughes