Extra informatie

Privacy- en cookiebeleid

We willen dat u zeker weet hoe we omgaan met privacy op onze website. Wij nemen uw online privacy zeer serieus.

Persoonlijke informatie

We verzamelen geen persoonlijke informatie over u wanneer u onze website bezoekt. Als je contact met ons opneemt via de website of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we je contactgegevens veilig en delen we ze met niemand.

Website informatie

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de plaatsen die mensen op onze website bezoeken. Deze volledig anonieme informatie helpt ons te begrijpen welke delen van onze website populair zijn en welke we moeten verbeteren.

Google Analytics slaat een klein stukje informatie op uw computer op, een zogenaamde cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u. Als u meer wilt weten over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, raden we u het over cookies website.

GA Pet Food Partners Verklaring inzake mensenrechten en moderne slavernij

GA Pet Food Partners is Europa's toonaangevende fabrikant van premium droogvoer voor huisdieren en biedt een totaaloplossing van nieuwe productontwikkeling tot productie, verpakking, opslag en verzending.

Partnerschap is waar we voor staan. In tegenstelling tot andere diervoederfabrikanten geloven wij niet in het hebben van ons eigen merk; dit komt omdat we bezig zijn om onze partners te helpen succesvoller te worden. Als gevolg hiervan exporteren we nu naar meer dan 50 landen over de hele wereld en werken we samen met enkele van 's werelds grootste en kleinste merken voor huisdierenvoeding.

Moderne slavernij is een misdaad en een grove schending van de mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan, die allemaal gemeen hebben dat een ander iemands vrijheid ontneemt om deze voor persoonlijk of commercieel gewin uit te buiten. GA Pet Food Partners zetten zich in om onze praktijken ter bestrijding van slavernij en mensenhandel te verbeteren. Als familiebedrijf willen we dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we onze medewerkers eerlijk en met respect voor hun mensenrechten behandelen.

GA Pet Food Partners streven naar transparantie in het bedrijf in overeenstemming met onze openbaarmakingsverplichtingen onder de Moderne slavernij Act 2015.

GA Pet Food Partners bevorderen een cultuur van open communicatie, participatie en aanmoediging. We hebben een toegewijde en ervaren HR-afdeling die een opendeurbeleid voert om alle medewerkers te helpen en te ondersteunen.

GA Pet Food Partners zorgen ervoor dat al het personeel wordt beoordeeld op hun recht om te werken en dat onze lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden voldoen aan de relevante overheidswetgeving.

GA Pet Food Partners zet zich in om onze zaken eerlijk en integer uit te voeren. Klokkenluiden wordt behandeld in ons werknemershandboek en is bedoeld om elke werknemer te ondersteunen en te beschermen die een ernstig probleem wil melden. Alle onthullingen die te goeder trouw worden gedaan met betrekking tot moderne slavernij of mensenhandel zullen onmiddellijk worden afgehandeld volgens het klokkenluidersbeleid.

GA Pet Food Partners erkent dat het opereert binnen een wereldwijde toeleveringsketen. We verwachten dat al onze leveranciers, ongeacht waar ze zijn gevestigd, dezelfde gedeelde waarden van vertrouwen, integriteit en wederzijds respect aannemen. Ons goedkeuringsproces voor leveranciers omvat een ethische risicobeoordeling, die ons helpt leveranciers te identificeren waar de kans op uitbuiting van arbeidskrachten groter is.

Als GA Pet Food Partners kennis krijgt van een overtreding van onze ethische waarden binnen onze toeleveringsketen die redelijkerwijs niet kan worden opgelost, zullen we onze relatie met die leverancier beëindigen.

Deze verklaring, die is goedgekeurd door de raad van bestuur van GA Pet Food Partners Group Limited, is opgesteld op grond van artikel 54 (1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de slavernij- en mensenhandelverklaring 2020 van ons bedrijf. De reikwijdte van de verklaring heeft betrekking op GA Pet Food Partners Group Limited en al haar dochterondernemingen, waaronder GA Pet Food Partners Limited en GA Pet Food Partners Milling Limited.

Verslag over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 2021-2022

vlees keuken olie zuivering

We zijn gepassioneerd door eerlijkheid, gelijkheid en inclusie en we streven ernaar om onze loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Wij zijn een werkgever die ervoor kiest om Gender Pay Reporting uit te voeren onder de Gelijkheidswet 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017. Hierbij worden zes berekeningen uitgevoerd die het verschil tussen het gemiddelde inkomen van mannen en vrouwen in onze organisatie laten zien; het gaat niet om het publiceren van individuele werknemersgegevens. We zijn verplicht om de resultaten op onze eigen website en een overheidswebsite te publiceren. We hebben dit binnen één kalenderjaar van 5 april 2021-2022 gedaan. De onderstaande tabel toont onze algemene gemiddelde en mediane loonkloof tussen mannen en vrouwen op basis van uurtarieven op de momentopname-datum (5 april 2021):

Verschil tussen mannen en vrouwen - Uurtarief

0%
Gemiddelde
0%
Mediaan

We kunnen deze resultaten gebruiken om te beoordelen:

  • De niveaus van gendergelijkheid op onze werkplek
  • De balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers op verschillende niveaus
  • Hoe efficiënt talent wordt gemaximaliseerd en beloond

De uitdaging in onze organisatie en in heel Groot-Brittannië is om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te dichten. Gender Pay Reporting vereist dat GA berekeningen maakt op basis van het geslacht van de werknemer. Dit hebben we vastgesteld met behulp van onze HR- en salarisadministratie.

Bovenste kwartiel%

0%
Mannelijk frezen
0%
Vrouwelijk frezen

% Bovenste middelste kwartiel

0%
Mannelijk frezen
0%
Vrouwelijk frezen

Lower Middle Quartile%

0%
Mannelijk frezen
0%
Vrouwelijk frezen

Lager kwartiel %

0%
Mannelijk frezen
0%
Vrouwelijk frezen

De bovenstaande afbeelding illustreert de geslachtsverdeling bij GA over vier kwartielen. Ons doel is om in het hele bedrijf een genderevenwicht van 50:50 te bereiken (binnen een tolerantie van 10%). We zijn ervan overtuigd dat naarmate we vorderen naar een 50: 50-evenwicht, onze loonkloof tussen mannen en vrouwen zal afnemen.

Dr. Andy Kettle

Directeur. GA Pet Food Partners.